;

Medzinárodné letecké dni SIAF 2021, Letisko Kuchyňa / Malacky

04. September 2021 Malacky